ปรัชญา : การศึกษา นำมาซึ่งความสำเร็จของชีวิต

Social :

 • หน้าแรก
 • ผลงานผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผลงานผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

Results 1 - 5 of 13
Page 1 of 3
 • เรื่อง
  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
 • เจ้าของผลงาน
  นางอารีวรรณ ขุนภักดี
 • อ่านแล้ว
  60 views
 • เขียนเมื่อ
  30 เมษายน 2565
 • เรื่อง
  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
 • เจ้าของผลงาน
  นางพนิดา บุญยะวัตร
 • อ่านแล้ว
  51 views
 • เขียนเมื่อ
  30 เมษายน 2565
 • เรื่อง
  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
 • เจ้าของผลงาน
  นายวิวัฒน์ การมงคล
 • อ่านแล้ว
  52 views
 • เขียนเมื่อ
  30 เมษายน 2565
 • เรื่อง
  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
 • เจ้าของผลงาน
  นางธันยธร คำมา
 • อ่านแล้ว
  48 views
 • เขียนเมื่อ
  30 เมษายน 2565
 • เรื่อง
  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
 • เจ้าของผลงาน
  นายวรพงศ์ ดาวัลย์
 • อ่านแล้ว
  50 views
 • เขียนเมื่อ
  30 เมษายน 2565

ติดต่อโรงเรียน

 • 48 หมู่ 11 บ้านบ่อทองพัฒนา
 • ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240
 • โทรศัพท์ : 056-569-252
 • โทรสาร : 056-569-252
 • อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact

 • 48, Village No.11
 • Thai Dong Sub-district, Wang Pong District
 • Phetchabun 67240
 • tel : +66 56-569-252
 • fax : +66 56-569-252
 • E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สังคมออนไลน์

 • Twitter
 • Youtube
 • Facebook