Previous
Next

โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์

สมศ รอบ 4

ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)

โรงเรียนมาตรฐานสากล

จัดการระบบบริหารโรงเรียนตามมาตรฐาน Thailand Quality Award(TQA)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบ 1 Portfolio : 12 ตุลาคม 2563 – 22 มกราคม 2564

WPP News

เข้าร่วมโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม มอบหมายให้ นายมานพ ชาติเชยแดง นายพิทักษ์ชัย คำสนิท และนางดวงตะวัน นามา เข้าร่วมประชุมโครงการตำรวจประสานงานโรงเรียน โครงการ 1ตำ

อ่านเพิ่มเติม »

ติดต่อสอบถาม